АСТРОДРАМА

Astrodrama

Александър Стойчев и Соня Митева-Джеджева

Среща на Древната Астрология със Съвременната Психология или как личният хороскоп може да оживее

Астро означава звезда, Драма – действие или Звездно действие. Как звездите се подреждат и действат в нас и в живота ни.

Карл Юнг, нарича символичният език на древната наука Астрология език на Душата. Неговото разбиране води до възникването на едно ново психологическо направление – астропсихология.

Астродрамата е един от най-новите астропсихологични методи в съвременната астрология. Водещо значение при астродрамата има възможността за ‘преживяване’ на елементите в собствения хороскоп.
Докосването до значението на символите, на планетите, знаците, домовете, аспектите и техните комбинации с помощта на образи и картини, чрез медитации, ритуали, игри чрез тялото, музика, спонтанен театър, танцуване, маскиране и други техники, дава възможност за по-лесен контакт между различните пластове на душата.

Инсценирането на семейни случки, сънища или определени митове улесняват по-дълбокото разбиране на душевните стъпки на развитие, които се отразяват в хороскопа.

Астродрамата се основава на осъзнаването на астрологичните архитипи и тяхното ‘разработване-приобщаване’, с цел постигане на цялостна и хармонична личност. Съществуват няколко нива (степени) на работа.

Астродрамата може да се използва за разчитане на личната астрологична карта, за обучение по астрология, за консултиране, освобождаване от кармични модели, за развиване на интуицията, за компенсация на „дефицити” и небалансираност в картата, за терапия, за превенция на бъдещи събития, за самообучение и др.

Същевременно това е метод за дълбока личностна трансформация, която дава възможност за ‘чист’ (безпристрастен) поглед към себе си, изменение на жизнените обстоятелства, в които сме поставени и откриване път за себереализация.

Участието в такива групи доставя огромно удоволствие и усилва стремежа към самопознание.

Създава се възможност за откриване и формиране на своя собствена връзка с астросимволите. В същото време по-задълбоченото разбиране на елементите в хороскопа е предпоставка за по-лесното и по-интересно обучение, както и за по-серизоно навлизане в Науката за звездите.

Опознаваме себе си, за да опознаем Вселената

Възможни теми (като насоки) :

1. Астроанализ на стихиите.

2. Знакът ..”х”… – мястото му в нашия хороскоп. Характеристики на знака, с които сме в съзвучие или имаме дефицити.

3. Медитации.

4. Архитипи свързани със знака и проявленията им. Митовете, легенди, съществуващи и несъществуващи приказки, които можем да ‘докоснем’. Гласове, които не чуваме, но ни докосват.

5. Разглеждане на лични планети в Рождена карта. Взаимодействия с останалите планети. Възможни решения или компенсации, силни и слаби страни, страхове и надежди, хиперочаквания и пасивност, мотивация и варианти за изпозването на качествата му.

6. Аспекти между планети. Планета на трон, Падение, заточение и пр. Транзити.

7. Разглеждане на домове и съдържанието им посредством ролеви игри.

8. Музика на сферите и на планетите. Форми и движения.

9. Кармичност (лична, родова).

10. Групови дискусии и анализ на случващото се.

Наблюдаваме тялото си, емоциите и мислите си, душата си, за да разберем:

• Под каква Форма идват към нас събитията в живота ни и как ги преживяваме. Какво резонира в нас при всички тези възможни звездни въздействия

• Същевременно търсим Съдържанието на всичко случващо се, за всеки от нас. Какво ние усещаме, кое и защо ни е трудно, как можем да работим в нашия живот с тези енергия, модели, изисквания.

• Опитваме се да стигнем до Смисъла на всичко вложено от звездите – както от събитийна, така от психологическа и духовна гледна точка.

Тези и други въпроси ще бъдат поставени на сцената пред вашия поглед с помощта на група приятели. Ще използваме възможностите на медитации, ролеви игри, танци, усмивки и сълзи, възстановяване на ритуали, провокации и взаимна помощ, с цел да подпомогнем вашето себепознание и задълбочено навлизане в тайните на Астрологията.