Институт за взаимоотношенията

logo

Въпреки прогреса на нашата цивилизация, количество на разводите непрекъснато се увеличава. Приблизително 30% от сключените бракове завършват с раздяла на партньорите. Вследствие на това децата израстват в непълни семейства. И неминуемо голяма част от порасналите вече деца изпитват трудности в създаването на хармонични отношения, както и в изграждането на своето пълноценно семейство.

Констатирано е, че повечето хора, които имат успешна кариера, често не могат да се реализират пълноценно в личните си отношения. По същия начин, по който учениците учат уроци в училище, на партньорите са необходими определени знания за изграждане на личния и семейния живот.

Основната мисия на нашия ИНСТИТУТ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА е просветителна и образователна. Стремим се да дадем колкото е възможно повече приложими знания в областта на взаимоотношенията между мъжа и жената, за да умножаваме броя на хората, които са щастливи и удовлетворени от своя личен и семеен живот. Ако в резултат на нашата дейност поне едно семейство бъде спасено от раздяла, ние можем да считаме, че мисията ни е изпълнена.

Цели на организацията:

1. Провеждане на обучаващи курсове и семинари с цел повишаване компетентността на мъжете и жените в областта на личните отношения.

2. Изследвания в сферата на взаимоотношенията между мъжа и жената.

3. Увеличаване на количеството качествени бракове и намаляване броя на разводите, чрез професионална помощ за по-голямо разбиране на себе си и партньора.

4. Увеличаване на удовлетворението от отношенията между хората.

5. Провеждане на семейни и лични консултации.

Институтът се занимава с три основни дейности:

1. Провеждане на изследователска дейност в областта на взаимоотношенията между мъжа и жената (изследвания, статии, тестове).

2. Разработване и провеждане на обучения за мъже и жени, двойки, съвместни групи (формат: семинари, тренинги, клубове).

3. Лично и семейно консултиране, VIP-консултиране