ОШО събития в България и приятели

Osho

С повече от 10 години активна дейност и близо 100 практически семинара, обучения и вечерни събития, Ошо събития в България са се превърнали в нарицателно име за директна опитност, интензивно себе-изследване, дълбочина на вглеждането, фокус върху сърцето. Ние вярваме, че имаме още много какво да предложим.

Нашата цел е да стигнем и обединим хора за които е важно да добавят измерението на медитацията към ежедневието си, които копнеят за вътрешна цялостност и пълнота. Ние знаем, че изобилието на цветове и плодове на едно дървото се дължи на здравите му дълбоки корени и това е и метафората на нашия живот. Ние стоим зад личния опит на всеки и експеримента като начин на живеене и научаване. Приветстваме всички, които чувстват огъня в себе си и не биха се спрели пред нищо за да живеят своята истина.

Основни направления, които ще бъдат представени в рамките на изложението са: Семейни констелации, Ребалансинг, Шаманска енергийна работа за жени, Астрология, Трансесенс, Групи за срещи между мъже, Латихан.

Методът Семейни Констелации е системен подход в съвременната психология и психотерапия, но и нещо много повече. Той е директен път към дълбините на нашето същество. Работата с този метод осветлява негласните закони и принципи, управляващи фамилната система и търси разрешения съобразно Първичния ред. Когато това работи, усещането за лекота, пълнота и радост е неизменна част преживяването на всеки един, а любовта между членовете на семейството тече свободно. Методът дава силни и мащабни резултати в работата с широк набор от теми от живота – междуличностни отношения, вътрешно-психични състояния, здравословни проблеми, вземане на важни решения.

Ребалансинг е терапия за отпускане на тялото в дълбочина, напомняща масаж. Въздейства върху корените на хроничните напрежения в тялото, чрез докосване, уникално съчетано с дишане, приемане и любов. Ребалансинг учи как да слушаме мъдростта на тялото си, как да се отпуснем в болките си. Терапията е подходяща за всеки, готов да види какво е потиснал.

Шаманска енергийна работа за жени, този вид работа изследва колективната женска енергия. Използва дишане, транс, катарзисни техники, регресия в минали животи, свързване с мъдростта на тялото и интуицията.

Астрологията е път навътре, път към себе си. В астрологичната карта нещата не са нито добри, нито лоши, просто са. Нищо друго не е необходимо да се прави, освен изследване и приемане на самите нас. Това помага да сменим думата ‘проблем’ с ‘процес’ – eдно движение в израстване и развитие, eдин безкраен път навътре. И колкото по-осъзнато го вървим, толкова по-голямо удовлетворение изпитваме, толкова повече радост ни носи.

Техниката Трансесенс е инструмент за дезидентификация от ‘автоматизмите’ на личността ни, за свързване с нашия център и за ‘живеене от същността’. Тя може да бъде използвана във всяка жизнена ситуация, когато противоречията в ума ни пречат да виждаме красотата на момента.

Групи за мъжки срещи е работа посветена на същностните качества във всеки мъж. Фокусът е мъжката подкрепа, откритостта, доверието, куража, предизвикателствата, партнирането, присъствието, силата, релаксацията. Тя е за тези, на които им е писнало от половинчати неща, от спестени истини и чувства, от неработещи или посредствени отношения, от зациклянето в удобни поведенчески или мисловни модели.

Латихан е следване на вътрешния импулс и ритъм. Правене чрез неправене. Медитация в движение. Центриране в момента. Отвореност и чувствителност към фините енергии на тялото. Творческо себеизразяване.