Сахаджа Йога

sahadja-yoga

Сахаджа Йога предоставя възможността всеки човек преживее реално, върху централната си нервна система, именно тук и сега докосването и постигането на едно по-високо ниво на съзнание. Сахаджа Йога е създадена през 1970 от Шри Матаджи Нирмала Деви, несравним духовен учител и майстор по Йога (‘съюз, връзка’ на санскрит), и се практикува в над 95 страни по света. Това е техника за Себепознание на масово ниво, плод на древната мъдрост на Индия и света. Трансформацията започва с преживяването на вътрешен мир и спокойствие, които бележат началото на нашето Себепознание (Себереализация) и развиват усещането ни за по-дълбоки духовни истини. От друга страна, Сахаджа Йога е също едно просто и практично средство за повишаване на качеството на нашето всекидневие – от доброто здраве и дълголетие до подобрените отношения с околните, до повече творчество и работоспособност.

Шри Матаджи учи, че Себепознанието е рождено право на всяко човешко същество. Вградени в нас съществуват и потенциалът, и инструментът, чрез които може да бъде осъществена трансформацията. Следователно, всеки човек може да постигне това ново състояние на съзнание и вътрешно равновесие и бързо да стане свой собствен водач. Като истински висш духовен учител и истински майстор по Йога, Себепознанието и всички курсове по Сахаджа Йога са безплатни. ‘То е ваше право по рождение – заявява тя – и не може да се плаща за него. Колко сте платили във вашата еволюция, за да станете човешки същества’. На физическо ниво, чрез няколко прости техники, ни предлага възможността да изкореним страховете и напрежението в нас, да подобрим здравето си и да разрешим по спонтанен начин проблемите си.

Ключът към трансформацията е ‘майчината’ първична енергия Кундалини, която лежи във всеки един от нас в сакралната кост, основата на гръбначния стълб. Тази енергия трябва да бъде събудена, за да се издигне до лимбичната област в мозъка, където създава усещането за мир, радост и вътрешна хармония. След като почувстваме тази удивителна трансформация и искрено желаем да помогнем на майчината енергия в нас, цялото напрежение в нервната система изчезва. Кундалини захранва системата от нервни възли и канали, контролиращи функциите на нашия организъм, като постепенно ги хармонизира. Преди Себереализацията всички хора са склонни към едностранчивост или изпадат в крайности, но след това може да бъде достигнато ново вътрешно равновесие, преодолявайки всички крайности в поведението си – депресии, агресия и т.н. Човек развива усещането за спокойствие и става по-открит и загрижен за своите близки. Болестите и физическите неразположения също постепенно изчезват, тъй като вътрешният инструмент е изчистен и спонтанно уравновесен. Сахаджа Йога ни помага да осъзнаем нашия пълен индивидуален и колективен потенциал. Стъпка по стъпка се научаваме как подпомагаме и направляваме енергията на финия инструмент не само за наше благо, но и за благото на другите. Постепенно наистина ставаме Едно с нас самите, с нашите най-близки хора и с цялата вселена.