LIBERA

LIBERA

Институт за съвременно изкуство и терапия Libera e сдружение в обществена полза, основано през 2007 като създателите му са артисти с интернационален опит – композитори, художници, писатели. Основната им мотивация е да използват творческите си знания и умения – както за развитието на културата в страната, така и за терапевтични практики.

Целите на Института са:
Да създаде и популяризира нов вид култура и образование, насочени към позитивен начин на мислене и духовно развитие.

Да направи изкуството достъпно за всеки – без ограничения на заложбите, възрастта, възможностите, социалното положение и етнос.

Да направи изкуството и образованието ценни и значими за младото поколение, което често е жертва на болките на съвременния свят – наркомания, алкохолизъм, отчуждаване, престъпност, неграмотност и пр.

Да спомагне и да даде възможност за изява на нови таланти, проекти и форми на изкуство.

Да изследва и разработва нови методи и дисциплини в сферата на обучението и работата с човешките ресурси.

Еднa от основните дейности на Институт Либера е развитието и популяризирането на Drum Circle практиките и ритъм терапия в България в следните 4 направления:

• Образователни
• Корпоративни
• Терапевтични
• Обществени

За последните три години в България са проведени стотици събития от четирите направления, като работата с деца и младежи е сред приоритетите на Института.

Най-популярните програми на Либера са:
Ритмология
Ритъм Релакс
Happy Drum
Арт Ритъм
Програма за обучение на ритъм фасилитатори
Корпоративен Ритъм