Исак Леви

isak_levi

Уникални Древни Тибетски Жречески Практики

Исак Леви е роден на 19.09.1947 в София. По първото си образование е строителен инженер и дългогодишен преподавател по строителна механика в УАСГ. Има участие в много строителни проекти и е автор на бестселъра Стъпка по стъпка в строителната механика.

От 1998 изучава факторите, влияещи върху комплексното здраве на човека – физическо, духовно, интелектуално, социално. Професия – мениджър, управляващ качеството на здравето и живота (IQLM ) с право да провежда сравнителни изследвания на качеството на живот и здравето на хората, съгласно споразумение със Световната Здравна Организация (СЗО).

През юни 2009 е на първи семинар на д-р Алексей Шадрин. Оттогава посещава всички семинари – Тибетски Жречески лечебни практики, Рейки, Космогония, Ментална енергия, Регресионна терапия. Преминава вскчи нива, както и учителските семинари. От основаването на Тибетската Академия от д-р Шадрин, е нейн изпълнителен директор. Същевременно е Рейки Мастер лечител и учител, учител Рейки 7 и Грандмастер лечител. А също и учител по Древни Жречески Тибетски лечебни практики.

Повече информация на www.drshadrin.com.