Отваряне на Третото Око

third eye

Доктор Алексей Шадрин
Лекция – представяне на семинара: Отваряне на Третото Око. Практика и ключ за безопасността.

След завършване на този семинар човек придобива способност да вижда аури, енергии, биополета и т.н. Това е ‘свръхвъзможност’ достъпна за всички. Това не е семинар за избрани. Всеки човек може да го посети. Няма изисквания за предварителна подготовка на курсиста.

В процеса на обучение чрез система от последователни упражнения човек ‘придобива’ възможност да отключи у себе си, и не само да отключи, но след системна работа и да развива тези си способности.
Днес Древната Тибетска Жреческа система е най-ефективната и най-безопасната система, даваща знания и изработваща умения в това направление.

За разлика от другите системи, даващи подобен род знания, Древната Тибетска Жреческа система дава индивидуален ключ за безопасност на всеки участник в семинара. Тази мярка за безопасност се предприема, защото около 80% от хората, практикуващи ‘астрално виждане’ и не притежаващи такъв индивидуален ключ за безопасност, имат сериозни психически проблеми.

Датa и час:
15.10.11, 12:00

Вход: СВОБОДЕН