Представяне на теория на когиталността

Ивомир1

Ивомир Димчев

Когиталността е съвкупност от ментални частици (Цялото е ум. Светът е ментален – Кибалион, Хермес), намиращи се в пълен покой, и в това си състояние те притежават пълната информация, пълното познание. Стремежът към съвършенство предизвиква активността на когиталните частици, като ги привежда в движение. Самото движение определя наличието на Пространство и Време. Като следствие от това движение се появява Светлината, движеща се в пространствено-времевия континиум и носеща информация. Светлината взаимодейства – от една страна сама със себе си – и от друга с мисловността, създавайки илюзорни холограмни образи, който наричаме материя. Тази материя се проявява като индивидуализирани същности на мисловността в един илюзорно-холографски материален план. Когигалността реализира себе си чрез емоцията, имаща отношение към цялата холограмно-ментална същност. Така, емоционалните вибрации допълват осъществяването на онзи изначален стремеж към съвършенство на когиталността.

Датa и час:
15.10.11, 16:00 – 17:45

Вход: СВОБОДЕН