РЕЙКИ

200241957-001

Доктор Алексей Шадрин
РЕЙКИ: Пълната система на Микао Усуи с двата канала на енергия и тайните символи. Уводен семинар.

Съгласно древнотибетските легенди Рейки е метод за лечение с помощта на Универсалната Космическа Енергия, която се предава от Мастера на пациента чрез полагане на ръце. Предаването на енергията Рейки на хората чрез своето тяло не може да причини никакви проблеми нито на вас, нито на пациента.

Универсалната Космическа Енергия може да бъде линейна, достъпна за всички от първите дни на обучението, или турбулентна, с която работят Мастерите на високите нива. Мастерът не създава сам енергията, а се явява само проводник, посредник между Първоизточника и пациента, нуждаещ се от помощ.

Рейки е проста и ефективна система за лечение. Тя е абсолютно безопасна и приложима за всички без изключение: деца, старци, бременни, животни, растения. Енергията Рейки прониква във всяка клетка на тялото и резултат от нейното действие е изпълването на тялото с жизнена енергия, която носи изцеление.


Сега в света съществуват над 30 различни системи Рейки, всяка от които има свои отличителни особености. Но всъщност всички те произхождат от една обща древна школа, чиито корени са се пазили в Тибет и по-късно за пръв път са били формирани в учебна система от Микао Усуи.

Датa и час:
14.10.11, 18:00

Вход: СВОБОДЕН