Тибетски Жречески Практики

zhrecheski praktiki

Исак Леви
Уникални Древни Тибетски Жречески Практики
Какво е Тибетска Жреческа Школа?
Школата, която разделя вашият живот на ‘преди Школата’ и ‘след Школата’. Тя е предназначена за силни и отговорни за своя живот хора – хора, които не се боят да погледнат ‘отвъд границата на привичната реалност’.

Школата се основава на древни тибетски жречески практически умения за работа с живата и неживата материя. За усвояване на практическите методи на Школата е необходима качествена трансформация на астралното тяло, съответстващо на хората от новата генерация.
Школата е практическа, построена на основата на научни методи. Тя е полезна и за Мастери, и за тези, които правят първите си крачки. Програмата е изградена последователно и е леснопостижима. Работата протича индивидуално ‘до гарантиран резултат’.

Основни резултати, които постигат учениците от Школата:
– подобряване на здравето и качеството на живота;
– подмладяване на тялото и нормализиране на теглото;
– придобиване на успешност и осмисляне на живота;
– изграждане на стабилна ценностна система, защитаваща от външни манипулации;
– осъществяващи се истински желания;
– способност за виждане на аурите, телепатия, за управление на клетъчния разум, за управление стихиите на физическия свят;
– усвояване на древнотибетски лечителски жречески практики;
– човек (след редовни практики) става ‘жив хармонизатор’, създаващ хармония около себе си просто със своето присъствие.

Датa и час:
16.10.11, 12:00

Вход: СВОБОДЕН